Thursday, 21 August 2014

Kiinnostus hyvinvointia ja onnellisuutta kohtaan kasvaa.

Onnellisuus ja hyvinvointi ovat abstrakteja käsitteitä, jotka usein pakenevat yhtä universaalia määritelmä. Tästä huolimatta onnea ja hyvinvointia kutsutaan usein yksilöiden ja yhteisöjen perimmäiseksi tavoitteeksi.

Monet hallitukset Euroopassa ja muualla maailmassa ovat viime vuosien aikana erityisesti kiinnostuneet hyvinvoinnista ja onnellisuudesta.  Tämä kiinnostus näkyy suoraan  märällisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden tutkimuksen kasvuna.  

Hyvinvoinnin ja onnellisuuden tutkimus ja edistäminen ovat tällä hetkellä monien poliittisten ohjelmien  keskiössä useissa Euroopan maissa. Esimerkiksi Skotlannin hallituksen projekti  ” Getting It Right For Every Child” (GIRFEC) (2008) tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Projekti  määrittelee lasten  ja nuorten hyvinvoinnille kahdeksan indikaattoria. Projektin indikaattorien  mukaan hyvinvoivat lapset ja nuoret ovat aktiivisia, arvostettuja, vastuullisia, osallisia, terveitä, tavoitteellisia, huollettuja ja tuntevat olonsa turvalliseksi.  (Active, Respected, Responsible, Included, Safe, Healthy, Achieving and Nurture)

Lapset ja nuoret eivät aina pääsee vaikuttamaan itselleen tärkeissä asioissa täysimääräisesti. Poliittisen kiinnostuksen kasvu hyvinvoinnin alueella tarjoaa ihanteellisen tilaisuuden lasten ja nuorten parissa työskenteleville organisaatioille.

Useat yksittäiset yhteiskunnalliset tekijät voivat myös vaikuttaa  kiinnostuksen kasvuun tällä sektorilla. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa seuraavat syyt voidaan tunnistaa:

(a) Lasten ja nuorten hyvinvoinnista on Britanniassa keskusteltu voimakkaasti sen jälkeen kun UNICEF in (2007) raportti " An Overview of Child Well-being in Rich Countries‘ " julkistettiin.  Raportin perusteella lapset ja nuoret olivat Britanniassa taulukon alaosassa,  kun 21 teollisuusmaata verrattiin lasten hyvinvoinnin osalta.

(b) Korkean profiilin media tapaukset lasten hyväksikäytöstä ovat myös osaltaan kasvattaneet kiinnostusta lasten hyvinvointia kohtaan.  Lasten ja nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneet ovat alkaneet pohtia miten kehittää menetelmiä ja käytäntöjä jotka eivät vain pidä lapsia turvassa, mutta  myös edistäisi lasten hyvinvointia.  

(c) Stiglitzin komission (OECD) (2009) raportissa "Measurement of Economic Performance and Social Progress" korostettiin tarvetta laajamittaisen hyvinvointi indikaattoritien käyttöönotosta politiikan suunnittelussa. Britannian koalitiohallitus ilmoitti vuoden 2010 talousarviota koskevassa mietinnössä , että Stiglitzin komission asialistaa viedään eteenpäin Britanniassa.  Lisäksi samainen hallitus  tiedotti marraskuussa 2010, että se alkaa mitata kansalaistensa onnellisuutta.  Britannian tilastokeskus (ONS) on sittemmin kehittänyt kansallista hyvinvointia  ja onnellisuutta mittaavan ohjelman.


Nyt meidän vain täytyy tietää mistä hyvinvointi ja onnellisuus rakentuvat? 

No comments:

Post a Comment