Monday, 25 August 2014

Onnellisuutta vai hyvinvointia?

Onnen määritelmä vaihtelee riippuen siitä, kuka sen määrittelee. Määritelmä voi olla aivan erilainen jos se lähtöisin filosofilta vs. ekonomistilta nuorelta vs. vanhemmalta henkilöltä, psykologilta vs. poliitikolta, kaupunkilaiselta vs. maaseudun asukkaalta, listaa voisi jatkaa loputtomiin. Jos ei ole yhtä yleisesti ja laajalti tunnustettua ja hyväksyttyä määritelmää onnesta, miten se voi olla yhteinen tavoite?  Yhtenäisen universaalin määritelmän puuttumisesta huolimatta onnellisuuteen usein liitettävät asiat ovat positiivisia ja tavoittelemisen arvoisia asioita. Onnen tavoitteleminen on ihmisille tyypillistä. Silti onnellisuus jää käsitteenä usein hyvin abstraktiksi ja moniulotteiseksi. Yksilötasolla onnen voi  ehkä  tulkita enemmänkin ohikiitävänä ja lyhytkestoisena tunteena.  Siksi yhtenäisen käsitteen määrittely on haastavaa jos ei huomioi muita onneen läheisesti liittyviä käsitteitä.


Ihmisten arvot ovat kulttuurisidonnaisia ja tämä tekijä lopulta määrittelee onnen yksilötasolla. Nämä arvot vaihtelevat läpi elämän ja kulttuurista toiseen. Huolimatta määrittelyn vaikeudesta jo varhaisten kreikkalaisten filosofien ajoista asti onnellisuutta on pidetty synonyymina hyvälle elämälle ja hyvinvoinnille. Ilmausta "hyvä elämä" voidaan ymmärtää pidemmälle tarkastelemalla mitä hyvinvointi on. Hyvinvointia paremmin ymmärtämällä voimme myös käsitteellistää onnea helpommin.  Hyvinvointiin keskittyminen voi myös antaa lisää tietoa tekijöistä jotka mahdollistavat onnen tunteiden kukoistamisen. Onnellisuuden ja hyvinvoinnin välillä on selviä eroja ja yhtäläisyyksiä ja toisinaan niitä on vaikea erottaa toisistaan​​. Niiden edellytyksien tarkastelu jotka tuottavat hyvinvointia saattaa myös edesauttaa onnellisuuden ymmärtämisessä. Perinteisesti kansojen hyvinvointia ja elämänlaatua on mitattu bruttokansantuotteen avulla. Onnellisuus on vahvasti sidoksissa elämänlaatuun ja hyvinvointiin. Tarkastelemalla elämänlaadun ja hyvinvoinnin osa-alueita  saatamme päästä lähemmäksi onnen ymmärtämisessä. Mistä elämänlaatu ja hyvinvointi sitten rakentuvat?

No comments:

Post a Comment