Wednesday, 20 August 2014

Miksi kirjoittaa hyvinvoinnista ja onnellisuudesta?

Viime vuosina hyvinvointi ja onnellisuus ovat nousseet keskeisiksi puheenaiheiksi Euroopassa ja muualla maailmassa. Hyvinvointi ja onnellisuus ovat  haastavia käsitteitä määritellä ja mitata. Tästä huolimatta monet hallitukset ympäri maailmaa ovat asettaneet hyvinvoinnin ja onnellisuuden julkisen politiikan ytimeen. Yhtenä tavoitteena on ymmärtää  ja käsitteellistää hyvinvointia ja onnellisuutta. Tämä voisi edistää hyvinvoinnin  ja onnellisuuden  tukemista yksilötasolla ja yhteisöissä

Blogi koostuu lyhyistä hyvinvointia ja onnellisuutta käsittelevistä kirjoituksista. Kirjoitusten tavoitteena on  lähestyä hyvinvointia ja onnellisuutta avartavista näkökulmista. Lisäksi tämä blogi pyrkii tarjoamaan ehdotuksia siitä, miten edistää hyvinvointia ja onnellisuutta. 

No comments:

Post a Comment